40. szám - 1998. tél: 

Téli számunk egy ádventi prédikációval kezdődik Ittzés Jánostól A hűséges Isten, aki megtartja a szavát címmel, Lk 1,67-79 alapján. Ezt követi egy áhítat Szabó Józseftől: Az öregek evangéliuma. Két tanulmány is foglalkozik az 1948-as, evangélikus egyház és az állam közötti egyezménnyel, melynek most van az 50. évfordulója. A két szerző id. Magasssy Sándor és Boleratzky Lóránd. Ez az Egyezmény az a dokumentum, amellyel már az elejétől fogva visszaélt a szocialista állam, és amelynek a szellemét gyakran emlegette a pártállam és az azt kiszolgáló egyházvezetés egyaránt. Herényi István írása a Magyarországi Evangélikus Egyházon belüli egység kérdését elemzi, három állásfoglalást figyelembe véve. H. H. Schmid zürichi professzor könyvének egy részét adjuk közre Kis bibliatanulmány címmel (Kleine Bibelkunde) a Biblia olvasásáról.

Dokumentumok rovatunkban egy korábbi televíziós interjú szövegét adjuk közre. A beszélgetés egyebek mellett arról szól, hogyan látta Ordass püspök özvegye férjének kétszeres elmozdításának okait és helyzeteit. Kovács Péterné, győri presbiter beszámol a győri találkozóról, mely folyóiratunk olvasói és a szerkesztőség között zajlott, ahol folyóiratunk szolgálata és egyházunk kérdései voltak terítéken. Olvasható még Ittzés János rövid prédikációja Zsolt 118,17 alapján, mely ezen a találkozón hangzott el.

Zászkaliczky Péter jegyzetét is olvashatjuk id. Magassy Sándor kétkötetes, részletes óegyházi perikópa kidolgozásáról és a Lelkipásztorban megjelent tanulmányok kritikai elemzéséről. Téli számunkat Scholz László rövid versei gazdagítják.

Vissza  Letöltés