41. szám - 1999. tavasz: 

Folyóiratunk jelenlegi számával a Keresztyén Igazság Új Folyama X. évfolyamát kezdi. Tavaszi számunkban köszöntjük Dóka Zoltánt, az ismert teológust, szerkesztőségünk tagját, 70. születésnapja alkalmából. Több írását is közöljük: egy húsvéti prédikációt Márk 16, 1-8 igék alapján, amely a húsvéti hit eljöveteléről és tartalmáról szól; egy a budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatóinak adott előadás szövegét, Jézus feltámadása: történelmi, teológiai és prédikációs kérdés és feladat címmel. Másik előadása az Ordass Lajos Baráti Kör (OLBK) önértelmezéséről szól. Ez utóbbi az OLBK előadás-sorozatán hangzott el. Tanulmányok rovatunkban három további előadás olvasható ebből a sorozatból. Id. Magassy Sándor értelmező áttekintést ad egyházunk elmúlt 50 évéről. Boleratzky Lóránd, az OLBK első elnöke az 1988-ban alakult kör első tíz évének a munkáját és szolgálatát dolgozza fel az előadásában. Ittzés Gábor Ordass Lajosról beszél, különös figyelemmel az életében megjelenő kritikus helyzetekre. Az utolsó írásban Ifj. Zászkaliczky Pál egy református teológus könyvét elemzi (Bogárdi Szabó István: Egyházvezetés és teológia a Magyar Református Egyházban 1948 és 1989 között), rámutatva a két egyház ebben az időszakban látható életének és kínjainak párhuzamosságára.

Vissza  Letöltés