42. szám - 1999. nyár: 

Folyóiratunk nyári számát Ordass Lajos egy meditációjával nyitjuk Jn 12,24 igéje alapján, ami Jézus önfeláldozásából születő új életről szól.

Botta István, nyugdíjas lelkész ez év március 15-én halt meg. Alapító tagja volt az OLBK-nak, és korábbi főszerkesztője újságunknak. Búcsúzunk tőle az életrajzának közlésével, valamint Dóka Zoltán temetési prédikációjával 2Tim 4,6-8 alapján, és az OLBK elnökének, Herényi Istvánnak a szavaival. ? Ezen kívül Botta Istvántól is közlünk írásokat: egy prédikációt Ézs 52,7 alapján, a középiskolásoknak szóló hittankönyvéből egy részletet valamint a "magyar Luther? Dévai Bíró Mátyásról szóló tanulmányának a zárófejezetét ? ezzel bemutatva az olvasónak a lelkészt, a tanárt és a kiemelkedő kutatót.

Ezt követi két megemlékező írás Dóka Zoltántól. Az egyik Budaker Oszkárt, a soproni teológia egykori professzorát idézi fel. A másik pedig Keken Andrást, Ordass Lajos egykori küzdőtársát, aki 25 évvel ezelőtt halt meg.

Egy rövid hírben olvashatunk Tóth Béla haláláról, aki alapította és vezette azt a nyomdát, ahol a folyóiratunkat is nyomtatják.

Egy előadásban olvashatunk Rőzse István legújabb egyháztörténeti kutatásainak eredményeiről és problémáiról.

Dokumentumok rovatunkban ifj. Zászkaliczky Pál gondolatairól és javaslatairól olvashatunk a teológus otthonra vonatkozó zsinati törvény általános vitája kapcsán.

Nyári számunkat Scholz László néhány verse gazdagítja.

Vissza  Letöltés