46. szám - 2000. nyár: 

Nyári számunk néhai Budaker Oszkár prédikációjával indul Mt 7,15-16 alapján. A prédikáció elhangzásának időpontját nem lehet pontosan megmondani, de eredetileg németül íródott, és az evangélium üzenete tisztán és egyértelműen benne van, többek között a Náci éra rasszista ideológiája ellen.

Az Emlékezünk c. rovatban két írás emlékezik meg arról, hogy Ordass Lajos püspök posztumusz megkapta a Magyar Örökség Díjat.

A Kelenföldi Esték sorozatunkban olvasható Németh Zoltán Mt 5,7 és Baranyay Csaba Mt 5,8 igék alapján elmondott áhítata. Az áhítatokat követően előadások is elhangzottak. Sztojanovics András beszélt az egyház karitatív szolgálatáról, Dóka Zoltán pedig az egyházban és az egyházi iskolákban zajló tanításról és nevelésről. Zászkaliczky Pál jegyzete a teológushallgatók oktatásának speciális problémáiról külön adalék volt a témához.

Tanulmányok c. rovatunkban közöljük Rókusfalvy Pál írását Az igazságra nevelés címmel, ami további adalék az egyházi nevelés témájához. Ezt követi Boleratzky Lóránd kritikus cikke A zsinat hitele címmel.

A budapesti Deák téri gyülekezet presbitériuma 1996-ban úgy döntött ? Murányi László presbiter javaslata alapján ? hogy egy független történésszel megvizsgáltatják egyházunk közvetlen múltját, különös tekintettel a párt-állam törvénytelenségeire és Káldy Zoltán püspökségére. Mivel az utóbbi négy évben nem történt komoly előrelépés a megvalósítás felé a javaslattevő lemondott tisztjéről. Lemondólevele olvasható a Dokumentumok rovatunkban.

Id. Magassy Sándor beszámol a nemrég kiadott Budaker Oszkár emlékkönyvről, aki a soproni teológia közismert lelkésze és tanára volt, valamint a diákotthon igazgatója. A kötetet Zoltán László, nyugdíjas lelkész szerkesztette.

Vissza  Letöltés