54. szám - 2002. nyár: 

Nyári számunk Ordass Lajos meditációval nyit Mt 6,21 alapján.

Tanulmányok rovatunkban négy írást közlünk. Terray László elemzi Ordass Lajos hitvallására született nemzetközi reakciókat. Elemzi a korábbi "szocialista tábor" országain kívülről érkezett pozitív és negatív állításokat, és a különböző nyelveken publikált közleményeket a tavalyi Ordass-centenárium kapcsán. Dóka Zoltán abban az időben egy majdnem 200 oldalas bevezető tanulmányt írt a Márk kommentárjához, amelyből csak egy erősen rövidített kiadás jelent meg könyv formájában. Most közlünk egy részt az eredeti bevezetésből (Kerygma és tradíció). Ezt követi Kovács László előadásának szerkesztett változata A prédikációs gyakorlatunk Luther teológiájának fényében címmel. Tanulmányok c. rovatunk utolsó írásában Boleratzky Lóránd egy doktori tézist elemez, amely az egyház és az állam jogi kapcsolatáról szól.

Weltler Rezső Spinoza életét és munkásságát mutatja be a filozófus születésének 370. évfordulója alkalmából.

Ez évi második számunkat Ordass egy szépirodalmi műfordításával zárjuk Anders Hellentől.

Vissza  Letöltés