56. szám - 2002. tél: 

Téli számunk elején most több meditációt is olvashatunk: először Ordass Lajos ádventi gondolatait Lk 13,35 alapján, utána pedig néhányat Ittzés Jánosnak a magyar rádióban (a Vasárnapi Újságban) elhangzott elmélkedéseiből. Ezután id. Zászkaliczky Pál karácsonyi igehirdetése következik Jn 1,14 alapján.

A tanulmányok között először Dóka Zoltán Márk kommentárjának előmunkálataiból közlünk két részletet Ige és írás, ill. A paruzia elmaradása, késése címen. Isó Dorottya előadása, amelyet egy ökumenikus hitoktatói fórumon tartott, a hitoktatás és az ifjúság között végzett misszió kérdéseiről szól. Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész tanulmánya az evangélikus vonatkozásokkal is rendelkező Patay László festőművész munkásságát ismerteti Emberarcú angyalok címmel.

Októberben hunyt el az OLBK volt titkárának, id. Kendeh Györgynek az özvegye, szül. Bendl Mária, aki férje oldalán körünk hűséges munkása volt. Életrajzát idézve emlékezünk rá. Fabiny Katalin írása pedig Bóra Katalin alakját és életútját rajzolja meg halálának 450. évfordulója alkalmával.

Ordass püspök novella-fordításaiból egy újabbat közlünk mostani számunkban: John Nilsson svéd lelkész író Szaldó című elbeszélését.

Végül Bohus Imre ismertető és elemző gondolatait olvashatjuk egy tanulmány-kötetről, amely három fiatal lelkésznek egy pályázatra készült munkáit tartalmazza A kereszt teológiája és a lelkigondozó szolgálata címen.

Vissza  Letöltés