57. szám - 2003. tavasz: 

15. évfolyamába lépő folyóiratunk tavaszi számának elején Ordass Lajos meditációja áll Lk 22, 34 alapján.

Tanulmány rovatunkban először Terray László összefoglaló beszámolóját olvashatjuk a tevékenységét 2002 végén befejezett nemzetközi Ordass Alapítványról. - Böröcz Enikő írása Ordass püspöki szolgálatának "második aktív időszakával" (1956-1958) foglalkozik a legújabb levéltári kutatások tükrében. Ezután Rókusfalvy Pál előadását közöljük (Élet és lélek a természet és a teremtés rendje szerint), amely a Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület konferenciáján hangzott el 2002 őszén.

Vladár Gábor neves jogászra, egyházjogászra emlékezünk - emléktáblája felavatása alkalmából - Mitnyan György és Tőkéczki László emlékbeszédeivel, valamint Boleratzky Lóránd írásával.

Keveházi László ismerteti a Segítség - Dr. Keken András igehirdetései D. Dóka Zoltán visszaemlékezéseivel című kötetet.

Mostani számunkban megkezdjük Ordass püspök - önéletrajzi ihletésű - eddig nem publikált könyvének (Sodródás) közlését.

Tavaszi számunkat Kertész Eszter versei is gazdagítják.

Vissza  Letöltés