58. szám - 2003. nyár: 

Nyári számunk elején id. Zászkaliczky Pál igehirdetését olvashatjuk Zsolt 9, 9-12 alapján.

Február 18-án búcsúztunk a soproni temetőben id. Magassy Sándor ny. lelkész testvérünktől, szerkesztőbizottságunk tagjától. Ebből az alkalomból közöljük Ittzés Jánosnak a temetésen elhangzott emlékezését, Ittzés Gábor temetési igehirdetését a 130. zsoltár alapján, Isó Dorottya személyes hangvételű visszaemlékezését és az elhunyt Ószövetségi textusok evangélikus szószékeken c. rövid írását.

Tanulmány rovatunkban Hamar István előadását olvashatjuk Az ember a bibliai teremtéstörténet fényében címen, valamint Boleratzky Lóránd írását az egyházi határozatok végrehajtásának problematikájáról.

Körkép rovatunk áttekintést szeretne adni a különleges lelkészi szolgálatokról: Keveházi László az iskolai-, Fischl Vilmos a repülőtéri-, Simonfay Ferenc a kórházi-, ifj. Magassy Sándor a katonai- és Jánosa Attila a börtönlelkészi munkáról számol be. Mostani számunkban folytatjuk Ordass Lajos Sodródás c. elbeszélés sorozatát (1940 nyara), és közlünk Kertész Eszter és Scholz László verseiből néhányat.

Vissza  Letöltés