60. szám - 2003. tél: 

Folyóiratunk 15. évfolyamának utolsó számát karácsony és újév közeledtével Ordass Lajos Máté 5,3 alapján írt meditációjával kezdjük.

A 2003. január 22-én 80 éves Terray Lászlót köszöntjük téli számunkban. Ittzés János a segítő és pásztori szívű testvérről szól. Pátkai Róbert Terray Lászlónak a nyugatra szakadt magyar evangélikusság és lelkészek körében végzett szolgálatáról számol be. Gáncs Péter az ünnepeltnek a rádiómisszió és általában a misszió területén kifejtett több évtizedes szolgálatát méltatja. Ifj. Fabiny Tibor pedig Terray Lászlónak a nemzetközi Ordass-kutatással kapcsolatos meghatározó munkásságával foglalkozik.

Tanulmányrovatunkban id. Zászkaliczky Pál J. G. Herderre emlékezik halálának 200. évfordulója alkalmával. Rókusfalvy Pál előadása a dunántúli evangélikus pedagógusok előtt hangzott el A nevelés koordináta-rendszere: a kereszt pedagógiája címen. Jankovits Béla a 2001-es népszámlálási adatokat elemzi egyházunk szempontjából.

Folytatjuk Ordass Lajos elbeszélés-sorozatának közlését 1942 nyara címen.

Mostani számunkban is olvashatunk Kertész Eszter és Scholz László verseiből néhányat.

Vissza  Letöltés