61. szám - 2004. tavasz: 

Tavaszi számunk elején Ordass Lajos böjti prédikációját olvashatjuk Péter tagadása címen, Lk 22,54-62 alapján.

Tekus Ottó írásával az OLBK tiszteletbeli tagjára, dr. Schulek Tiborra emlékezünk születésének századik évfordulója alkalmával.

Tanulmány rovatunkban először Hamar István előadását közöljük 1Móz 3. keresztyén magyarázatáról Hol rontottuk el? címen. Ezután Fehér Károly Az istentiszteletről - liturgiareform közben című tanulmánya következik. Majd Jankovits Béla elemzi a 2001-es népszámlálás egyházi vonatkozású adatait.

E számunkban folytatjuk Ordass Lajos elbeszélés-sorozatát: Sodródás - 1943 nyara.

Ittzés Gábor a Hitből hitbe c. kötetet mutatja be, mely az egykori Belmissziói munkaprogramok anyagából készült válogatás.

Johannes Barstad böjti éneke és Kertész Eszter versei olvashatók még mostani számunkban.

Vissza  Letöltés