62. szám - 2004. nyár: 

Nyári számunk elején Dóka Zoltán 1959 januárjában tartott hévízgyörki beköszöntő igehirdetését olvashatjuk Máté 12,38-39 alapján: Egyetlen jel: a kereszt. Ezután a szerkesztőtársak és az OLBK elnöke köszöntik a hatvanéves Ittzés Jánost.

2004-ben több kerek évfordulóról is megemlékezünk. Dóka Zoltán Nyílt levele 1984-ben született; ezzel foglalkoznak a szerkesztő sorai és Isó Dorottya személyes hangvételű írása. A politikai hatalom által a püspökjelöltségből eltávolított Rőzse István esperes (+ 1964) életét és szolgálatát lelkész fia idézi fel megemlékezésében. Boleratzky Lóránd írása a húsz esztendeje elhunyt Kutas Kálmán lelkész munkásságáról szól. Az évforduló alkalmával Kutas Kálmán néhány versét is közöljük.

Tanulmány rovatunkban Giczi Zsolt egyháztörténész előadását olvashatjuk Katolikus - evangélikus egyházi kapcsolatok a Horthy-korszak Magyarországán címen.

Mostani számunkban befejezéséhez ér Ordass Lajos Sodródás című elbeszélés-sorozata: 1944 nyara.

Vissza  Letöltés