64. szám - 2004. tél: 

Téli számunk egy prédikációval nyit Ittzés Gábortól Lk 19,1-10 alapján Ádvent: Jézus megérkezése címmel.

Ez év tavaszán a szerkesztő két témát beszélt át Terray Lászlóval: az LVSZ 1984-ben, valamint Dóka Zoltán Nyílt levele. Az interjú Visszatekintés az 1984-es Világgyűlésre címmel olvasható.

A filozófus Kant halálának 200. évfordulójára Weltler Rezső egy írásával emlékezünk: Kant hatása a modern teológiára címmel. Herényi István tanulmánya Karsay Sándorról szól, aki a Dunántúl utolsó felügyelője volt. Rókusfalvy Pál tanulmánya az abszolút moralitásról szól pszichológiai és bioetikai szempontból.

Jelen számunkat Ordass Lajos egy esszéje gazdagítja egy egykori ceglédi gyülekezeti tagjáról, valamint néhány vers Kertész Esztertől.

Vissza  Letöltés