65. szám - 2005. tavasz: 

Tavaszi számunk elején Ordass Lajos meditációját olvashatjuk Jn 20,19 alapján: Békesség néktek!

Tanulmány rovatunkban először S. Varga Katalin filológus előadását közöljük az 1674-es gályarabper jegyzőkönyvéről. Csepregi András tanulmánya a 60 évvel ezelőtt kivégzett Dietrich Bonhoeffer életének és halálának jelentőségével foglalkozik. Körkép rovatunkban három írás ismerteti a misszió régi és új formáit. Jankovits Béla a népfőiskoláról, Bencze András és Tímea a Házas Hétvége Lelkiségi Mozgalomról, Sándor Frigyes pedig az Alpha közösségi mozgalomról ad tájékoztatót. Boleratzky Lóránd Szathmáry Béla Magyar egyházjog című könyvét ismerteti. Ordass Lajos Piros betűs napok c. elbeszélése, Scholz László húsvéti éneke és Kertész Eszter versei olvashatók még mostani számunkban.

Vissza  Letöltés