68. szám - 2005. tél: 

Téli számunk elején Ordass Lajos rövid igehirdetését (Lk 2,19 alapján) és imádságát olvashatjuk, amelyet 1952 karácsonyára írt azok számára, akiket a fővárosból kitelepítettek.

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) - hazai vendégek részvételével - Piliscsabán (2005. szept. 1-3.) konferenciát tartott a diakóniai teológia témájáról. Pátkai Róbert előadása Vajta Vilmos magyarnyelvű szolgálatainak értékelése címen ezen a konferencián hangzott el. - Isó Dorottya lelkészeknek tartott előadása azzal foglalkozik, hogy mit jelent ágostai hitvallású evangélikusnak lenni. - Boleratzky Lóránd írása egyházi reformjaink problémáit tárgyalja jogi szempontból.

Dokumentum rovatunkban Pósfay György 1950 júniusában Pittsburghban a magyarországi, elsősorban evangélikus egyházi helyzetről tartott előadását olvashatjuk.

Isó Dorottya a már említett piliscsabai konferenciáról ad beszámolót. Isó Zoltán pedig az öt éve elhunyt Dóka Zoltán hévízgyörki emléktáblájának felavatásáról tudósít. Id. Zászkaliczky Pál a néhai Szabó József püspök igehirdetéseiből és írásaiból összeállított kötetet ismerteti.

Postánkból című rovatunkban korábbi cikkeinkkel kapcsolatos reflexiókat találhatunk.

Kertész Eszter néhány verse is gazdagítja mostani számunkat.

Vissza  Letöltés