69. szám - 2006. tavasz: 

Tavaszi számunk Ordass Lajos egy meditációjával nyit Lk 11,17 alapján, valamint egy 1939-ben, id. Kendeh György beiktatásán elhangzott prédikációval Lk 5,1-11 alapján.

Kertész Botond megemlékezik a fóti lelkészről, Zászkaliczky Pálról születésének 100. évfordulóján az ifj. Zászkaliczky Pál által szerkesztett könyv alapján.

Sulyok Elemér tanulmánya Jézus Getsemáné kertben elmondott imádságáról szól Mk 14,32-42 alapján. Ezt követi Kertész Botond előadásának első része Két nemzet bölcsőjénél ? Szlovák lutheránusok a 19. században címmel. Herényi István a "történeti Jézus" kérdéséhez szól hozzá.

Jankovits Béla bemutatja Keveházi László Sztárai Mihályról szóló könyvét, majd ezt követi id. Zászkaliczky Pál elemzése Németh H. István beszámolójáról.

Az OLBK tavaly novemberi közgyűlésén két kérdést is napirendre tűztek, 1mely a kör jövőjéről szól: Rókusfalvy Pál és Prőhle Péter javaslatait szerkesztett formában közöljük.

Németh H. István novellája és Kertész Eszter versei gazdagítják jelen számunkat.

Vissza  Letöltés