7. szám - 1990. szeptember: 

Folyóiratunknak egy tanulmányi számát adjuk most Olvasóink kezébe. Ezt a számot is egy meditáció nyitja. Scholz László őszi elmélkedésében ("Ősz") bizonyságot tesz arról, hogy a Teremtő és Gondviselő Isten szüntelenül munkálkodik ebben a világban. Gazdag a tanulmányok rovata. Oswald Bayer tübingeni (NSZK) egyetemi tanár, teológiai professzor, "Megigazulás - A teológia alapja és korlátai" - címmel tartott előadást a tübingeni teológiai fakultás 19B9. évi reformációi megemlékezésén. Ezt közöljük. Alapos elemző gondolatmenettel mutatja ki, hogy a reformáció döntő üzenete a hit általi megigazulásról nem egy a lehetséges, teológiai témák közül, hanem alapvető jelentőség6, és minden más témával kapcsolatban van.

Hans Heinrich Schmid, a zürichi egyetem rektora írta a következő tanulmányt: "Az ember felelőssége - Gondolatok a jahvista őstörténethez". Bibliai textusok vizsgálatával (1 Móz 2-3; 1 Móz 6-9) indokolja meg tanulmánya végső következtetését: a teremtő Isten ígéreteire alapozva ismerheti fel az ember felelősségét és lehetőségeinek korlátait korunk problémáival kapcsolatban. Tudnunk kell, hogy a jövő ígérete annál van, "aki a felelős emberről leveszi, és magára vállalja a végső felelősséget".

Kovács Géza ny. lelkész írta iskola-sorozatunk következő darabját: Egy elfelejtett iskola, Győr 1692-1749. Részletesen bemutatja a győri gyülekezet áldozatával fenntartott egykori iskolát, történetét, tanulmányi és pedagógiai munkáját. Megrajzolja azt a történelmi és egyháztörténeti környezetet, amelyben az iskola működése lehetetlenné vált. A tanulmányok sorát Boleratzky Lóránd cikke zárja: Az egyházi alkotmánynál érvényesülő alapelvek. A tudós egyházjogász egyházunk tervezett zsinatára tekintve fogalmazza meg egyházi közéletünk al-kotmányos alaptételeit, amelyek az egyházon belüli demokráciát vannak hivatva biztosítani.

A dokumentum rovatban két írás olvasható: Az egyik írás Botta István összeállításában emlékezik 0. Báró Radvánszky Albert volt egyetemes egyházi és iskolai felügyelő személyére és szolgálatára születésének 110. évfordulója alkalmából. Példás szolgálata nem veszhet el magyarországi evangélikus egyházunkban. - A másik írás Dóka Zoltán a zürichi egyetem teológiai fakultásának díszdoktora. Írásunk a jeles esemény kapcsán méltatja szerkesztőbizottságunk tagjának helytállását és munkásságát, amellyel sokat tett egyházunk életének tisztulásáért és megújulásáért is. Az ünneplés óráiban sem feledkezhetünk el a még ránk váró feladatokról.

Vissza  Letöltés