70. szám - 2006. nyár: 

Nyári számunk Ordass Lajos meditációjával indul A ránk bízott kincs Mk 16,15 alapján.

A Deák téri Evangélikus Leányiskola két egykori tanárnőjének fáradozásának köszönhetően a Kufsteini várban bebörtönzött magyar foglyok nevei meg lettek örökítve az 1930-as években. Schneider Istvánné tavasszal elhangzott emlékező beszédét közöljük a két tanárnő emlékére állított emléktábla leleplezése alkalmából.

Tanulmányok című rovatunkban az első írás Kertész Botond cikkének (Két nemzet bölcsőjénél ? Szlovák lutheránusok a 19. században) második része. Ittzés Gábor tanulmánya arról a szavazásról szól, melyet Dóka Zoltán Nyílt levele generált a Lelkészi Munkaközösségekben 1984 őszén. Ifj. Zászkaliczky Pál írása az egyházi vezetőség szerepével foglalkozik a Testvéri Szó című reformirat egyházunkra gyakorolt hatásával kapcsolatban.

1969/70 fordulóján az egyház vezetősége és az Állami Egyházügyi Hivatal heves támadást indított Ordass Lajos ellen, mivel a jegyzeteit kivitette egy finn kutatóval. Ennek folyományaként számos lelkészt idéztek be kikérdezésre a püspökhöz fűződő viszonyáról. Dokumentumok rovatban olvasható Danhauser László jegyzete a faggatásról, aki az elmozdított püspök egykori gyülekezeti lelkésze volt.

Jelen számunk hibaigazítással zárul, valamint egy függelékkel, amely a tavaszi számban megjelent egyik cikkhez kapcsolódik.

Vissza  Letöltés