71. szám - 2006. ősz: 

Folyóiratunk őszi számának elején Ordass Lajos prédikációját olvashatjuk Mt 18, 23-35 alapján. Eredetileg Budapest-Zuglóban kellett volna elhangzania 1956 októberének végén, de - mint ő maga írja - ?elmondásában a háború eseményei meggátolták?.

Ordass püspök igehirdetése mellett három írással emlékezünk az 1956-os forradalomra. Ittzés János szubjektív hangú sorai után id. Zászkaliczky Pál tanulmányát olvashatjuk ?Egyházunk 1956-ban? címen. Végül Dóka Zoltán egy ma is aktuális korábbi írásának részletét közöljük, mely - egy Andersen mese alapján - a környezet felelősségéről szól.

Buda Ferenc költő versének címe: Fohász a virradatban.

Ittzés Gábor Coram Deo c. írása a lutheri reformáció antropológiájával foglalkozik. Kiss Réka tanulmánya a pártállam protestáns egyházpolitikáját elemzi az ötvenes években, különös tekintettel 1956-ra.

Szemle rovatunkban Tekus Ottó számol be a Túróczy-hagyaték Alapítványról. Jankovits Béla az Igazság és kiengesztelődés c. kötetről, Boleratzky Lóránd pedig Vajta Vilmosnak a ?diakóniai teológiával? foglalkozó könyve magyar fordításáról ír ismertetést.

Postánkból rovatunkban Göllner Pálnak a nyári számunk két cikkére reflektáló levelét és a szerkesztő válaszát olvashatjuk.

Vissza  Letöltés