72. szám - 2006. tél: 

A téli számunk Ordass Lajos meditációjával kezdődik Fil.3,12 alapján. Ezt követi Ittzés János vasárnapi gondolatai, melyet a Kossuth rádióban lehetett hallani.

A Tanulmányok rovatunkban Isó Zoltán bibliatanulmányát közöljük. Kiss Réka előadása folytatódik (Adalékok a protestáns egyházpolitikához). Isó Dorottya cikke az evangélikus családok keresztyén neveléséről szól.

Boleratzky Lóránd írásai egy nógrádi gyülekezet egykori lelkészére és a református egyházjogászra, Novák Istvánra emlékeznek.

Muntag András az egyházunk struktúrájában előállt változásokról ír. Ezt követi egy válogatás Ordass Lajos úti beszámolójából, amely az 1947-es külföldi útjáról készült (Testvérek között).

Két ismertető olvasható: Ittzés Gábor Eric W. Gritsch Luther-monográfiájáról, valamint Mirák Katalin arról a dokumentációs gyűjteményről ír, amely a református egyházban az 1956-57-es időszakban zajlott eseményekről szól.

1986-ban tárgyalások kezdődtek a Testvéri Szó c. reform-dokumentum aláírói és az egyházi vezetőség képviselői között. Ittzés Gábor levele kritikai meglátásokkal számol be a hivatalos sajtóban ? Evangélikus Élet ? megjelent cikkről, amely hírt adott a tárgyalásról. Levele a Dokumentumok c. rovatban olvasható.

Téli számunkat Kertész Eszter versei gazdagítják.

Vissza  Letöltés