73. szám - 2007. tavasz: 

Tavaszi számunk Ordass Lajos meditációjával nyit Lk. 23,34 alapján.

Az LVSZ megalapításának a 60. évfordulójára emlékezünk. Ordass Lajos leírja a Lundban 1947-ben történt eseményeket. Terray László végigtekinti a világszövetség történetét, és ír az LVSZ-ben érezhető változásokról.

Visszatekintés c. rovatunkban öt személyről olvashatunk. Gerhardt Pálról ír Kinczler W. Zsuzsanna. Asbóth Lászlóné megemlékezik Kapi Béla püspökről, aki 50 évvel ezelőtt halt meg. Czenthe Miklós Schulek Tibor életéről és munkásságáról ír a róla nemrég megjelent könyv kapcsán. A 75 éve született id. Magassy Sándorra emlékezünk saját írásával. A karácsonykor elhunyt Böröcz Sándortól búcsúzunk rövid életrajzával és a temetésén ? a lánya által ? elmondott prédikációval.

Ittzés Gábor ismerteti Werner Elert Paulus és Nero című tanulmányát.

Ezt követően olvasható a KÉMELM (Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkészek Munkaközössége) elnökének, Pátkai Róbertnek a Magyar Evangélikusok Első Világtalálkozóján elhangzott üdvözlő sorai.

Kertész Eszter verseit is olvashatjuk jelent számunkban.

Vissza  Letöltés