74. szám - 2007. nyár: 

Nyári számunk két prédikációval nyit: az egyik Ordass Lajostól ApCsel 27,16-37 alapján, amelyet a budahegyvidéki férfikörnek tartott (valószínűleg ez volt a püspök utolsó nyilvános egyházi szolgálata). A másik prédikáció id. Zászkaliczky Páltól való, melyet a Leprások napján mondott el Mt 10,8b alapján.

Tanulmányok című rovatunkban Herényi István előadását adjuk közre, melyet az OLBK összejövetelén tartott: görög rítussal rendelkező egyházak Magyarországon a tízedik és tizenharmadik század között. Schulek Tibor írása Joachim Magdeburg, győri prédikátorról szól.

Folytatjuk Ordass Lajos előadás sorozatát Testvérek között címmel, mely a németországi élményiről szól. Ebben a rovatban olvasható Zászkaliczky Tamás orgonaművész előadása is, melyet Nagyváradon tartott abból az alkalomból, hogy a református Rogerius gyülekezett Finnországból kapott új orgonával gyarapodott.

Interjú című rovatunkban először Zomboryné B. Rozália dr. Martos Józsefnével készült interjúját adjuk közre, aki az egykori Deák Téri Evangélikus Leánygimnázium tanára volt. Ezt követi a két "láthatatlan" kollégánk bemutatása: Prőhle Henrikné és Ittzés Szilvia, akik az "Összefoglaló"-kat fordítják.

Ittzés Ádám tanár a szakdolgozatát a folyóiratunkból írta, és megszerkesztette a honlapunkat is. Írásában beszámol a munkájáról. Böröcz Enikő bemutatja az amerikai teológus H. D. Bear könyvét, mely egyházunk életét mutatja be a kommunista korszakban.

Végül közöljük titkárunk, id. Zászkaliczky Pál év végi beszámolóját, melyet az OLBK közgyűlésen olvasott fel.

Vissza  Letöltés