76. szám - 2007. tél: 

Luther meditációja Jézus karácsonyi megérkezéséről szól, Jézus ? akiben Isten alázatosan emberré lett, és mindannyiunknak hozott vigaszt és szeretetet.

Jelen számunk legtöbb írásával főszerkesztőnkre, Ittzés Gáborra emlékezünk, aki váratlanul hunyt el szeptemberben. Olvasható Dedinszky Gyula prédikációja, melyet a győri-nádorvárosi templomban tartott emlékező istentiszteleten mondott el; Cserhátiné Szabó Izabella imádsága, és Ittzés Gábor életének rövid összefoglalója (melyet id. Zászkaliczky Pál állított össze). Ezt követi Ittzés János prédikációja, melyet a celldömölki temetőben mondott el a sírnál. Majd két megemlékezés következik: Cserháti Hannától, a győri Evangélikus Oktatási Központ nyugalmazott igazgatójától, valamint Isó Dorottya veszprémi lelkésztől, a Keresztyén Igazság szerkesztőségének tagjától.

A következő részben Ittzés Gábor olyan írásaiból adunk közre válogatást, amelyek még nem jelentek meg nyomtatásban: a komáromi bemutatkozó prédikációja (1968. november 10.), éa egy egyházmegyei LMK összejövetelen elhangzott áhítatát (1970. november 5.). A Fundamentalizmus és álmodernség a feltámadás mai prédikálásában című tanulmánya szintén LMK-n hangzott el (1969. szeptember 11.). A tanulmány kapcsán levélváltásban állt Karner Károly nyugalmazott teológiai professzorral, amelyek közül kettőt közlünk ebben a témában. Ezen kívül összeállítottuk Ittzés Gábor fontosabb írásainak bibliográfiáját.

Köszöntjük Boleratzky Lóránd nyugalmazott professzort - az OLBK korábbi elnökét - a Károlyi-díj elnyerésének alkalmából. Laudációját ifj. Fabiny Tibor állította össze. Jankovits Béla beszámol a legutóbbi könyvéről.

Vissza  Letöltés