78. szám - 2008. nyár: 

Jelen számunkat Ordass Lajos püspök egy eddig nyomtatásban meg nem jelent áhítatával kezdjük, majd halálának közelgő harmincadik évfordulójára emlékezve közöljük Vajta Vilmosnak a püspökről szóló nekrológját, Pátkai Róbertnek a temetésről készített beszámolóját és Csengődy László imádságát. Ezek annakidején az Útitárs folyóiratban jelentek meg, s hazánkban nem voltak elérhetőek.

Ifj. Fabiny Tibor emlékezik meg Fasang Árpádról, a korán eltávozott értékteremtő evangélikus értelmiségiről.

Most kerül sor a februárban Révfülöpön tartott Luther-konferencia anyagából ifj. Hafenscher Károly előadásának és Ittzés János püspök igehirdetésének közlésére.

A tanulmányok rovatban Böröcz Enikő számol be a Genfben folytatott Ordass kutatásának eredményeiről. Id. Zászkaliczky Pál pünkösdről szóló előadása után Balogh Éva kórházlelkész és Sztojanovics András szeretetotthoni lelkészek "A haldoklók elkíséréséről? elhangzott egy-egy előadását jelentetjük meg.

A dokumentum rovatban néhai Karner Károly professzornak 1958-ban, a Teológiai Akadémia évzáró ünnepélyén elhangzott imádsága következik. Ez volt a professzor utolsó megszólalása a teológusok között.

Végül Herzog Csaba írását olvashatjuk egy többször idézett vers szerzőségének kérdéséről.

Vissza  Letöltés