79. szám - 2008. ősz: 

Őszi számunk Tubán József áhítatával kezdődik, melyet az Ordass Lajos Baráti Kör tavaszi ülésén mondott el.

Folyóiratunk gerincét az Evangélikus Teológiai Akadémián ötven évvel ezelőtt történt eseményekre való emlékezés adja. Id. Zászkaliczky Pál, mint akkori teológiai hallgató emlékezik vissza dr. Wiczián Dezső, dr. Karner Károly és dr. Sólyom Jenő professzorok eltávolítására. Emlékezéseit levéltári kutatások során nyert adatokkal egészíti ki. Sólyom Jenő is emlékezik az édesapjával történtekre. Beszámol egy tanulmányról, melyet édesapja felkérésre írt, de ami nem jelent meg, ugyanakkor része lett az eltávolítás folyamatának. Ezt a tanulmányt első ízben a Keresztyén Igazság olvasói ismerhetik meg nyomtatásban.

Ezen események kapcsán közöljük dr. Karner Károly Keresztelő Jánosról szóló írását.

Folyóiratunkban olvasható továbbá Véghelyi Antal egy ma nagyon aktuális témában tartott előadása: Luther nézetei az egyházkormányzásról.

Id. Pintér Károly Oliver Cromwellről írt cikke a hadvezér, államfő halálának 350. évfordulója alkalmából született.

Folytatjuk Böröcz Enikő Ordass-kutatásról szóló írását. Ez alkalommal berlini kutatásainak eredményéről számol be.

Vissza  Letöltés