8. szám - 1990. december: 

A Keresztyén Igazság 8. számát Scholz László adventi meditációja nyitja.

D. Dr. Vajta Vilmos professzor "A keresztyén igazságról" tartott előadást az Ordass Lajos Baráti Körben 1990. szeptember 29-én, s ezt nyomtatásban is közreadjuk. A Szentírásnak ez_ a központi üzenete adja lapunk címét, és ennek hirdetése határozza meg legfőbb célkitűzését is. Ez az üzenet: Istennek a Krisztusért az istentelent megigazító kegyelmes szeretete. - Ittzés Gábor "A Magyarországi Evangélikus Egyház a zsinat előtt" címen foglalja össze gondolatait "egyházunk helyzetéről 1990 őszén." Ez az előadása 1990. szeptember 27-én hangzott el Ochsenberg/Heidenheimben a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének (KÉMELM) tagjai előtt. - Az 1948-ban elvett, de visszavárt iskoláinkról írt sorozatban Alpárné Szála Erzsébet szól az 1557-től fennálló soproni líceumról (Lyceum Semproniense), amely az elmúlt századokban felmérhetetlen szolgálatot végzett egyházunkban és népünk javára, élenjáró tudósokat és egyházi vezetőket nevelt.

Két dokumentumot közlünk, mely egyházunknak a múltban történt megújulási törekvését mutatja be, s a jövőben szükséges kibontakozását kívánja elősegíteni. Az egyikben Laborczy Zoltán "Nagybaráti találkozó" címen emlékezik az 1953-ban megszüntetett evangelizáció munkásainak 1956 nyarán történt kezdeményezésére, amellyel munkájuk újra indítására tettek kísérletet. Ez az egyre feszültebbé váló, szabadságharcot is kiváltó időszakban eredményes is volt, de a szabadságharc leverése és a visszarendeződés után ismét megszűnt. A másik Tekus Ottó győri igazgató lelkész és dr. Frenkl Róbert országos felügyelő levélváltása a zsinat ügyében.

Egy lelkésztársunkat a Déli Evangélikus Egyházkerület bírósága hivatalvesztésre ítélte. A Széljegyzetekben id. Magassy Sándor alapos aggályait foglalja össze írásában az eljárás és az ítélet törvényességét illetően. - Megemlékezés volt 1990. augusztus 19-én a Farkasréti temetőben D. Ordass Lajos püspök sírjánál, temetésének 12. évfordulóján, Scholz László igeolvasásával és imádságával.

Vissza  Letöltés