80. szám - 2008. tél: 

Jelen számunkban Jochunsson Matthias ízlandi lelkész-költő újévi énekével kívánunk olvasóinknak áldott Karácsonyt és boldog újesztendőt. Az éneket Ordass püspök fordította le magyar nyelvre 1963-ban.

Augusztusban emlékezett meg Országos Egyházunk és az Ordass Lajos Baráti Kör Ordass Lajos püspök halálának 30. évfordulójáról. Közöljük Ittzés János püspök elnöknek a sírnál elhangzott igehirdetését, valamint Prőhle Gergely felügyelő emlékbeszédét.

A tanulmányok rovatban Hertbert Wulf professzor a 400 éve elhunyt neves énekköltő, Philipp Nicoloai életét és munkásságát foglalja össze. Boleratzky Lóránt egyházjogász "Az evangélikus egyház demokratikus felépítéséről? értekezik. Végül Mirák Katalin történésznek "Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948? c. konferencián elhangzott előadását közöljük az evangélikus iskolák államosításáról.

Vissza  Letöltés