82. szám - 2009. nyár: 

Jelen számunkat néhai id. Kendeh György lelkész, az Ordass Lajos Baráti Kör egykori titkárának "Micsoda az ember?" címen Zsolt 8,1-10 alapján elmondott áhítatával kezdjük.

Két előadást közlünk a Révfülöpön 2009. január végén tartott Luther-konferencia anyagából. Véghelyi Antal lelkész, teológiai referens előadása: "Két birodalom ? kettős kormányzás. Fehér Károly nyugdíjas lelkész Luther Magnificat magyarázatának alapján "Luther és Mária" címen tartott előadást.

A tudományos világ Charles Darwin születésének 200. évfordulóját ünnepli. 2008-ban készült el. Szentpétery Péter teológiai docens habilitációs dolgozata ("Omnia sunt facta est per ipsum" ? Darwin hatása a teremtéshitre ? teológiai és emberi kérdések). Szentpétery Péter az évforduló alkalmával cikksorozatot ír folyóiratunk számára, ennek első darabját közöljük most. Jancsó Kálmánné nyugdíjas gimnáziumi igazgató írásában arra kérdésre keresi a választ, nevelhetők-e a mai gyerekek, s tesz bizonyságot a keresztyén pedagógus reménységéről és felelősségéről. A sort Terray László tanulmánya fejezi be, aki legújabb kutatásai alapján beszámol a magyar államnak a Lutheránus Világszövetség 1984. évi budapesti nagygyűlését megelőző diplomáciai lépéseiről.

Kiskőrös város Képviselő-testülete 2009. március 15-én posthumus díszpolgári címet adományozott néhai Dr. Murányi György lelkésznek. Közöljük az ünnep alkalmából elhangzott laudációt, valamint +Zoltán László egykori kiskőrösi segédlelkész visszaemlékezését.

Folyóiratunk jelen számát legidősebb Zászkaliczky Pál néhai fóti lelkész gyermekkorát felidéző közel száz esztendős története zárja.

Vissza  Letöltés