83. szám - 2009. ősz: 

Számunk legelején Dóka Zoltán bibliatanulmányával találkoznak olvasóink. Rá és Nyílt levele megírásának 25. évfordulójára emlékezünk e tanulmánnyal és azzal a dokumentumgyűjteménnyel, mely a Nyílt levél megjelenése utáni időszakot, 1984 őszét mutatja be nekünk.

A dokumentumgyűjtemény előtt Keveházi László írását olvashatjuk, melyben a közelmúlt egyháztörténetéről rendezett beszélgetéssorozathoz szól hozzá.

Ezután megemlékezünk Németh Károly lébényi lelkész, esperes, püspökhelyettesről ? aki 1948-ban részt vett az egyházi iskolákért folyó küzdelemben ?, halálának 40. évfordulóján egy tőle származó igehirdetéssel. Megemlékezéseink sorát Boleratzky Lóránd folytatja, aki személyes hangon emlékezik Ordass Lajosra, és a vele való szoros barátságra.

E számunkban két tanulmányt is közlünk. Böröcz Enikő Ordass Lajos és az evangélikus közoktatás témájában, Kertész Botond pedig Műveltség, hit, tradíció az evangélikus egyházban címmel ír.

Befejezésül legid. Zászkaliczky Pál újabb novelláját olvashatja minden kedves olvasónk.

Vissza  Letöltés