84. szám - 2009. tél: 

Jelen számunkban elsőként Ittzés János püspök Mt 11,2-6 alapján a soproni temető felújított kápolnájának avatásán elmondott adventi igehirdetését közöljük.

A dokumentum rovatban a száz évvel ezelőtt született Keken András néhai Deák-téri lelkész utolsó szolgálatának szövegét olvashatjuk.

Október végén tüntették ki Károli Gáspár díjjal és Ordass Lajos díjjal Dr. Pósfay György nyugalmazott lelkészt, teológust, "egyházunk utazó nagykövetét". Ebből az alkalomból folyóiratunk szerkesztősége köszönti ünnepelt testvérünket.

A tanulmányok sorában Charles Darwin születésének 200. évfordulója alkalmával Dr. Szentpétery Péter által írt cikksorozat második része következik. Ezt követi Tubán József lelkésznek a Szentírás és a hitvallási irataink alapján készített tanulmánya "Újonnan kell születnetek!" címen. A következő, Fehér Károly nyugalmazott lelkész írásával - "Kemenesalja küzd a hitéért" ? kezdjük a Magyar Evangélikus Konferencia Révfülöpön tartott tanulmányi konferenciáján elhangzott előadásainak közlését. A konferencia címe: "A Luther-rózsa színei - a kárpátmedencei evangélikusság sokszínű hagyományai" volt.

Az Ordass Lajos Baráti Kör hírei között ifj. Zászkaliczky Pál tájékoztatja olvasóinkat az Ordass püspök nevét viselő tervezett alapítványról. Ezek után a Baráti Kör most megjelent könyvének ? Thurnay Béláné Schulek Vilma: Termő csipkebokor c. művének ? fülszövegét olvashatjuk.

Befejezésül legidősebb Zászkaliczky Pál, néhai lelkész gyermek- s ifjúkoráról szóló elbeszélés sorozatának harmadik, utolsó darabját közöljük. Címe: "az első prédikáció".

Vissza  Letöltés