85. szám - 2010. tavasz: 

Az igehirdetés rovatban Isó Dóra igehirdetését közöljük, mely 2009. szeptember 27-én Ittzés Gábor lelkész halálának évfordulóján rendezett egyházzenei áhítaton hangzott el a Győr-Nádorvárosi templomban.

A tanulmányok között az idei Luther konferencia előadásai közül elsőként Fabiny Tibor professzor előadása olvasható, "Hogyan segít Luther a gyakorlati bibliaolvasásban" címen. Ezután Szentpétery Péter professzor a Darwin évfordulóra írt cikksorozat utolsó, harmadik része következik. Terray László lelkész pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE), a Luther Márton Szövetség (MLB) és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) 2009. novemberében a budapesti világgyűlés 25. évfordulója alkalmával Révfülöpön rendezett konferenciájára készített hozzászólását közöljük, melyet akkor teljes terjedelmében nem volt lehetősége elmondani.

Az emlékezünk rovat első előadását Boleratzky Lóránd professzortól kaptuk, ő az 1610-es zsolnai zsinat történetéről és jelentőségéről értekezik. Aradi András és Kovács Pál lelkészek személyes emlékeiket is felidézve a Tranoscius énekeskönyv áldott szerepéről, a Tranoscius kegyesség megtartó erejéről írnak. Gémes István lelkész pedig a nagyvilágban szétszórt hittestvérek között végzett fél évszázados szolgálatát eleveníti fel. E két utolsó írás elhangzott a Magyar Evangélikus Konferencia 2009. évi tanulmányi konferenciáján Révfülöpön.

Vissza  Letöltés