86. szám - 2010. nyár: 

Az igehirdetés rovatban id. Zászkaliczky Pál "Isten keze vert meg engem" címen, Jób 19,21-25 alapján tartott elmélkedését közöljük. Elhangzott Visky András "Júlia" című monodrámájának előadásához kapcsolódóan.

A tanulmányok sorában Tubán József a ma lehetséges egyházmodellek felvázolása után az episzkopális rendszer mellett érvel a zsinatpresbiteri és a kongregacionalista egyházmodellekkel szemben. A "Luther-rózsa színei" rovatban folytatjuk Gémes István előadásának közlését ("Fél évszázados szolgálat a nagyvilágban szétszórt hittestvérek között"), majd a Magyar Evangélikus Konferencia 2010. márciusában tartott tanulmányi konferenciájának két előadása következik. Bándy György, az ószövetségi teológia professzora a teremtéstörténet és a nemzetiségtáblázatok alapján bizonyította, hogy bibliai alapon nincs különbség ember és ember, illetve nép és nép között. Käfer István szlávisztikai professzor előadásában a régi szlovák irodalom számos olyan példáját hozta fel, melyek a szlovák és a magyar nép testvéri egyetértéséről, egymás megbecsüléséről szóltak.

Az "Emlékezünk" rovatban Kiss Béla Andor "Fiatal lelkészek lelkipásztora" címen Járosi Andor arcképét gazdagítja, aki a teológiai tanulmányait befejező fiatal lelkészek sorsát atyai szeretettel figyelemmel kísérte és lelki gondozásukat rendszeres levelezéssel folytatta.

Végül Isó Dorottya recenzióját közöljük, melyet Fekete Károly "A Barmeni Teológiai Nyilatkozat" c. a Kálvin Kiadónál megjelent művéről írt.

Vissza  Letöltés