87. szám - 2010. ősz: 

Folyóiratunk jelen számában Ittzés János püspök igehirdetése ("Felülről való útvonal-módosítás"), id. Zászkaliczky Pál titkári jelentése és ifj. Zászkaliczky Pál kiadói beköszöntője jelentős változásról ad hírt. Október 15-én a tagság egyhangú döntése alapján az Ordass Lajos Baráti Kör jogutód nélkül feloszlott. Ennek megtörténte előtt azonban minden vagyonát és jogait ? így a Keresztyén Igazság alapítói és kiadói jogát is ? adományként átadta az előzőleg megalakult Ordass Lajos Alapítványnak. Tette ezt abban a meggyőződésben, hogy az Alapítvány a Baráti Kör minden munkáját korszerűbben és eredményesebben folytatja.

A tanulmányok sorában "A reformáció ma: egyedül hit" c. előadás közlésével emlékezünk a tíz éve elhunyt Dóka Zoltánra. Ittzés Gábor értekezése "Melenchthon halk léptei" arról szól, hogyan fogadta az Ágostai Hitvallást Luther Márton. Hafenscher Károly a "Tanfegyelem és liturgia" c. több egyházmegye lelkészei előtt elhangzott előadásban azt hangsúlyozza, mennyire összefügg a tiszta tanítás a liturgikus renddel, és viszont. Böröcz Enikő pedig az "Ötven éve történt" sorozatba négy teológusnak a Teológiai Akadémiáról történt eltávolításáról számol be.

Végül a recenziók sorában Kovács László lelkész Isó Dóra "Keresztyén etika ? mindenkinek" c. könyvét, ifj. Zászkaliczky Pál pedig ifj. Joób Olivérnek édesapja, Joób Olivér lelkész életéről szóló művét ("Tenger harcon át") méltatja és ajánlja olvasóinknak.

Tekintettel arra, hogy a Keresztyén Igazság a jelen számtól kezdve az Ordass Lajos Alapítvány, a folyóiratot a Kiadóhivatal címén lehet írásban megrendelni: 1171 Budapest, Lenkeház u. 7. Az egyes számok a Huszár Gál Könyvesboltban továbbra is kaphatók.

Vissza  Letöltés