88. szám - 2010. tél: 

Fabiny Tamás püspök megjelent áhítata szerint a példázatban szereplő apának nemcsak a kisebbik fia tékozló, az idősebb is az. Mind a kettő elszakadt a szülői háztól, s így egymástól is. Isten elénk jövő kegyelme megtanít minket a másik ember, a másik nép, a testvér vállalására. A tanulmányok sorában Véghelyi Antal Jézus Krisztus áldozatáról, mint megváltásunk egyetlen reménységéről szól. Isten Krisztusért nem egyszerűen igaznak fogadja el a bűnöst, hanem Krisztus igazságával át is alakítja, ujjászüli. Az Ádám képét viselő bukott ó-embert a Krisztus képét viselő új emberré teszi. Tubán József előadásában a püspöki tisztség teológiai értékelését végzi. Történelmi áttekintés után a többi keresztyén felekezet püspökképét mutatja be, majd a püspöki eskü szövegének elemzése útján összegez: a püspök kiemelt feladata a Krisztus-hit kimunkálása, megjelenítése, valamint a lelkészek pásztorolása. Hafenscher Károly (ifj.) a közelgő általános egyházi választásokhoz ad fontos szempontokat. Ugyanakkor erős kritikával illeti az egyházi törvényalkotásnak a legutóbbi időben tapasztalt irányvonalát. Az események, beszámolók között Pátkai Róbert nyugalmazott angliai püspök köszönete olvasható, melyet a neki ítélt Ordass-díj átadásakor mondott el. Gouth Emil a Luther Szövetség október 30-i konferencián elhangzott előadások reflexióját elemzi, ugyanakkor sajátos önvallomásokat tartalmazó könyv írásához, szerkesztéséhez keres önként jelentkezőket. Végül a "szerkesztőség postájából" Fekete Károly köszönetét és Illanicz György levelét közöljük.

Vissza  Letöltés