89. szám - 2011. 1.: 

2010. december 27-én istentisztelet keretében került sor id. Kendeh György emléktáblájának megáldására. A tábla a kistarcsai szeretetotthon falán állít emléket a mártírsorsú lelkésznek. Az istentiszteleten Ittzés János püspök hirdette az igét. Igehirdetése olvasható folyóiratunk elején.

A tanulmányok sorát Fabiny Tibor igaz tanításról szóló előadásával indítjuk, melyben lutheri teológusként vizsgálja a hit, hitvallás, tanítás, dogma kifejezéseket, majd bemutatja az igaz tanítástól elhajló egykori és mai eretnek tanításokat.

Ittzés Gábor érdekes tanulmánya Melanchtonról alkotott képünket alakíthatja, árnyalhatja és színesítheti azáltal, hogy Luther munkatársának levelét ismerteti meg az olvasókkal.

Folytatjuk Guóth Emil gondolatait, melyeket az elmúlt őszön tartott "ügynökkonferencia? kapcsán fogalmazott meg.

Három közelmúltban megjelent könyvre hívjuk fel olvasóink figyelmét recenzióinkkal.

Végül Böröcz Enikő 2010. őszi számunkban írt tanulmányához kapcsolódó olvasói levél és a szerző válasza zárja ez évi első számunkat.

Vissza  Letöltés