9. szám - 1991. március: 

A Keresztyén Igazság 9. száma a 90 évvel ezelőtt született Ordass Lajos 1934-ben írt meditációjával kezdődik. Címe a "Hősies keresztyénség". Ezután a szerkesztőbizottság öt tagja kerekasztal-beszélgetést folytat Veöreös Imre "A harmadik egyházi út" című könyvéről. A szerző szerint 1948-50 között Ordass Lajos képviselte az "oppozíció", Dezséry László a "konformizmus" útját, de a teológiailag indokolt utat Túróczy Zoltán és Szabó József nevével lehet fémjelezni. A beszélgetés résztvevői különféle megközelítésből egyetértenek abban, hogy Veöreös Imre koncepciója nem tartható, mert az egyháznak csak egy "útja" van. Létezik egy másik út is, de ez a politika, az állam útja, nem pedig az egyházé. A tanulmányok között ifj. Fabiny Tibornak a bibliai tipológiáról szóló írása, valamint Friedrich Károlynak a soproni reformátor, Gerengel Simonról készült tanulmánya olvasható. A Fórum rovatban Ittzés Gábor Frenkl Róbertnek, a lapunk számára írt hozzászólásával vitatkozik. A Keresztyén Igazság 1935-ös évfolyamából közöljük a II. világháborúban fiatalon elpusztult kiváló teológusnak, Urbán Ernőnek az evangélikus öntudatról szóló írását. A Dokumentumok között a MEVISZ-nek a zsinattal kapcsolatos felhívása olvasható, amely a júniusban összeülő zsinatot önmaga feloszlatására szólítja fel.

Vissza  Letöltés