90. szám - 2011. II.: 

Bár a gonosz konkolyt hint a búza közé, az Úr nyugalma töretlen. Vajon miért ez a nyugalom, miért ez a higgadtság? Folyóiratunk igehirdetése e gondolat köré építi az evangéliumi mondanivalót, mely a búza és a konkoly példázata alapján szólal meg.

Új rovattal gazdagodik számunk: Véghelyi Antal tollából olvashatunk mostantól kezdve a lutheri teológia súlypontjairól. Célunk ezekkel a rövid írásokkal az, hogy mindenkihez közel vigyük Luther biblikus látásmódját és így munkálói legyünk egyházunk és egyházunk tagjai teológiai gondolkodása elmélyülésének.

Bizonyára sokan várnak Fabiny Tibor tanulmányának folytatására, mely az egyház legfontosabb ismertetőjegye, az ige tiszta tanításának kérdésével foglalkozik. A tanulmányhoz várjuk a hozzászólásokat is.

150 éve született Payr Sándor egyháztörténész, aki sok más értékes munkája mellett a XX. század elején megírta a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület történetét. Életére, munkásságára emlékezünk következő tanulmányunkban tisztelettel adózva tevékenységének, egyházunk javára vált értékes életének.

Könyvismertetéseink között e számban Gémes István igehirdetés kötetét, valamint Ittzés Gábor Luther bibliaértelmezéséről írt könyvét ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Vissza  Letöltés