91. szám - 2011. 3.: 

Folyóiratunk legújabb számát Ittzés János igehirdetésével kezdjük, aki búcsúzása alkalmán bizonyságot tett az apostoli szolgálat szépségesen nehéz, csak Krisztusban elhordozható, felelősséggel és méltósággal felhatalmazott voltáról.

Folytatjuk a lutheri teológiát mindenki számára érthetően megszólaltató sorozatunkat a theologia crucisról szóló téma második részével.

Három tanulmányt is közreadunk. Az elsőben Böröcz Enikő ismerteti meg az olvasót Ordass Lajos életének nagybörzsönyi eseményeivel. A bibliamagyarázat iránt érdeklődők számára minden bizonnyal csemege lesz Novotny Dániel kicsinyekről szóló tanulmánya. A harmadik tanulmány pedig azokat a lehetőségeket és veszélyeket tárja fel, mely a keresztyénség és más vallások kapcsolatából ered.

Megemlékezünk a 125 éve született teológus óriásról, Karl Barthról lutheránus szemmel, és olvasóink figyelmébe ajánljuk a Hacsak című közelmúltban megjelent kötetet.

Végül a Postánkból rovatban Fabiny Tibor korábban megjelent tanulmányához írt hozzászólást adjuk közzé.

Vissza  Letöltés