92. szám - 2011. 4.: 

Karácsony örömhírét hirdeti meg számunk elején Tubán József. Igehirdetésében Krisztusra mutat, aki emberi formánkat felvette, hogy megszabadítson bűntől és haláltól.

Véghelyi Antal sorozatában ismét egy izgalmas témát gondol végig. A törvényében és evangéliumában is elrejtőzködő Istent láttatja meg az olvasóval, akinek minden cselekedete az ember szabadításáért történik. A szeptemberi MAEK konferencián hangzott el az a két előadás, melyet most írásos formában olvasóink is megismerhetnek. Csepregi Zoltán Négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében című előadásában az anyanyelv és a felekezethez tartozás összetartó erejének változásait mutatja be, érdekes összefüggésekre irányítva a figyelmet, új ismereteket nyújtva egyháztörténetünkhöz. Demmel József a szlovák?magyar politikai konfliktusok történelmi gyökereiről beszél, s keresi a konfliktusok megoldásának lehetőségeit.

Id. Zászkaliczky Pál tanulmányában Reményik Sándor életét, költészetét, hitének fejlődését követheti végig az olvasó. A tanulmány a költő halálának 70. évfordulójára emlékezve íródott.

A Hálóba kerítve című könyv apropóján, a könyvet bemutatva Jankovits Béla gondolkodik el az egyházunkban folyó tényfeltárás, tisztázódás szükségességéről, bizonytalanságairól, a munka fogadtatásáról, légköréről. A könyvismertetéshez kapcsolódnak az Ízelítőkben található idézetek. Ezen kívül olvasható egy kiegészítés is a korábbi számunkban megjelent Ordass Lajos és Nagybörzsöny című tanulmányhoz, valamint egy helyreigazítás: a Hacsak című könyv Ittzés János ny. püspök írásainak gyűjteménye.

Vissza  Letöltés