94. szám - 2012. 2.: 

Pünkösd örömüzenetének meghirdetésével kezdődik folyóiratunk legújabb száma. Kovács László igehirdetésében a teremtő Szentlélekről tanúskodik, aki által születik a Krisztus-hit és a hitvalló élet. Ezért kéri ? valamennyiünk nevében is ? imádságában: Jöjj, teremtő Szentlélek.

Véghelyi Antal sorozatában Luthernek a keresztségről szóló gondolatait ismerteti. Arról a szentségről szól tehát, mely Luther számára az egyházhoz való tartozásának biztosítéka volt, a szalmaszál, melybe kapaszkodott, amikor a pápa kiátkozta őt.

Ezután Ittzés Gáborra ? néhai főszerkesztőnkre ? emlékezünk születése 80. és halála közelgő 5. évfordulóján azzal, hogy egykori előadásának egy részletét közöljük. Az előadásrészlet ma is rendkívül aktuális.

Az ez évi Luther-konferencián elhangzott előadások közlését Hafenscher Károly (ifj.) előadásával kezdjük, aki a liturgia tudományának egyik alapművét, Vajta Vilmos istentiszteletről írott könyvét mutatta be. Érdekes olvasmánynak ígérkezik Menyes Gyula riportja, melyet Szabó Gyula plébánossal készített, aki a római katolikus egyházban vállalta a tényfeltárás küzdelmes szolgálatát. A vele készített interjúhoz a közelmúltban megjelent könyve nyújt apropót...

Végül Jankovits Béla tollából közlünk egy izgalmas tanulmányt, mely a kajárpéci evangélikus gyülekezet anyakönyvei segítségével tekinti végig a gyülekezet történetét.

Vissza  Letöltés