95. szám - 2012. 3.: 

Folyóiratunk az Igehirdetés rovattal és benne Isó Zoltán Krisztus igájáról szóló elmélkedésével kezdődik.

Ezután folytatjuk a lutheri teológia ismertetését a Luther által kezdetben harmadik szentségnek nevezett gyónás témájával.

Dr. Böröcz Enikő legújabb tanulmánya, mely az Ordass Lajos és a finn egyház címet viseli, érdekes, és kevesek által ismert információkra, összefüggésekre világít rá. Cáfolja azt a véleményt, hogy Ordassnak semmi kapcsolata nem volt finn egyházi vezetőkkel, ugyanakkor bemutatja azt a két különböző álláspontot, ami a finn vezetők Ordasshoz való viszonyulását jellemezte.

A Luther-konferencián elhangzott előadások publikálását is folytatjuk. Dr. Fabiny Tibor az 51. zsoltár magyarázatáról tartott előadását, és Véghelyi Antal A prédikáló Luther címmel elhangzott előadásának első részét közöljük. A zsoltármagyarázat tanulmányozásához segítséget nyújtunk a melléklettel, melyen a zsoltár különböző fordításai olvashatók.

Új rovatunkban a Visszhangban a lutheri teológia szempontjából fogalmazunk meg néhány gondolatot a nyár eleji nagyszabású rendezvényről, a Reménység Fesztiváljáról.

Vissza  Letöltés