96. szám - 2012. 4.: 

Isten már a bűneset után adta Krisztus eljövetelének első ígéretét. Az igének ebből a helyéből hirdeti meg id. Zászkaliczky Pál ez évi 4. számunk első lapjain ádvent és karácsony örömüzenetét. Azt, hogy a betlehemi jászolbölcsőben fekvő gyermek az Istenfiú, aki értünk meghalt a kereszten és legyőzte az ős ellenséget, aki által legyőzhető minden kísértés, és aki által az idők végén újjászületik a világmindenség.

Az egyház hét ismertetőjegyét mutatja be Véghelyi Antal a Lutheri teológiáról mindenkinek című rovatunk soron következő írásában. Ahol ezek megvannak, ott van egyház! S, hogy mik ezek, s mi az egyház maga? Erről tanít minden Olvasót ez a cikk.

Folyóiratunk jelentős részét tölti meg az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet Korányi András Hanem szeretni is című könyve kapcsán kezdeményezett szerkesztőségünk. A beszélgetésben megfogalmazódnak a könyvvel kapcsolatos kritikák, de az Olvasó sok új információhoz is jut, melyek a Káldy-korszak és az ahhoz köthető események jobb megismerését és megértését szolgálják.

Kerekasztal-beszélgetésünkhöz kapcsolódóan egy eddig még publikálatlan, Káldy Zoltán püspöki személyiségét jól bemutató levelet teszünk közzé, ismertetve a levél megírásának körülményét is.

Folytatjuk az előző számban elkezdett tanulmányt, mely a prédikáló Luthert mutatja be.

Befejezésül néhány korábbi írásunk hozzászólásait közöljük postánkból.

Vissza  Letöltés