97. szám - 2013. 1.: 

Böjti időben jelenik meg ez évi első számunk. Ezért az igehirdetésben az Emberre tekintünk, aki töviskoronásan Pilátus előtt áll, hogy elszenvedje mindazt, ami megváltásunkhoz szükséges.

Előző számunkban az egyház hét ismertetőjelei közül az elsővel, Isten igéjével foglalkoztunk. Most a többi hatot mutatjuk be.

Id. Magassy Sándorra emlékezünk ezután halálának 10. évfordulóján egy tőle származó írással: Igeértés és igehirdetés ajándéka és felelőssége. Örömmel adunk helyet ismét a Luther-konferencia előadásainak. Teljes terjedelmében olvasható számunkban ifj. dr. Hafenscher Károly előadása az imádkozó Lutherről, és Véghelyi Antal előadása a félreértett Lutherről. A konferencia harmadik előadása a Credo folyóiratban jelenik majd meg.

Végül két könyvre hívjuk fel Olvasóink figyelmét. Gémes István könyvét dr. Fabiny Tamás mutatja be, Böröcz Enikő Ordass Lajosról szóló könyvét pedig dr. Giczi Zsolt ajánlja Olvasóinknak.

Vissza  Letöltés