98. szám - 2013. 2.: 

E számunkban ismét gazdagon és kristálytisztán tárjuk Olvasóink elé a lutheri teológia szépségeit és igazságát. Az igehirdetés ? Ittzés János tollából ? tanúskodik a pünkösd óta egyházában munkálkodó Szentlélekről, aki istenfélelemmel tölti el a szíveket, Krisztust állítja életünk középpontjába és személyessé teszi számunkra az ige üzenetét.

Véghelyi Antal sorozatában ezúttal Luthernek az akarat szabadságáról szóló tanítását mutatja be, mely Luther számára egyetlen kérdés felől válaszolható meg: értjük-e, mit jelent az, hogy Isten Isten.

Két írás is emlékezik dr. Herényi Istvánra, az Ordass Lajos Baráti Kör egykori alapító tagjára és első elnökére, aki Urának, Jézus Krisztusnak nyomdokain járva képviselte a krisztusi igazságot azokban az időkben, amikor ezért csak hátrány és büntetés járhatott.

Tanulmányaink is igazi "csemegét" nyújtanak: Tubán József a reformáció 500. évfordulójára készülő egyházunk ez évi témakörét dolgozza fel Identitás és tolerancia című munkájában. Írását folytatásokban közöljük.

Ifj. dr. Hafenscher Károly habilitációs előadásként elhangzott tanulmányában az istentisztelet tanulhatóságáról tanít, és a liturgia pedagógiai, didaktikai összefüggéséről ír.

Izgalmas megállapításokat tartalmaz és félreértéseket oszlat a néhai német Heubach püspök a hívők papságáról és az egyházi hivatalról szóló tanulmányában.

Végül két érdekfeszítő könyvet ajánlunk Olvasóink figyelmébe: az egyik a 19. században élt Ihász Lajos dunántúli egyházkerületi felügyelő életét, munkásságát mutatja be, a másik az evangélium tiszta tanításáról szól.

Vissza  Letöltés