Terray László: 
A norvég "Ordass-vita" (1996. október 21.)

A nyári szünet végeztével új fordulat állt be a norvégiai "Ordass-vitában". Szeptember elején lett ismeretes a napilapok révén, hogy 14 norvég nyugalmazott püspök közös levélben kérte a jelenlegi püspöki kart, tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Ordass Lajost nemzetközi viszonylatban is rehabilitálják. Hogy a nyugalmazott püspökök ilyen módon jelenleg hivatalban levő kollegáikhoz valamilyen ügyben közös levelet intéznek, az még nem fordult elő Norvégiában. Így ez a levél különösen is felkeltette a közvélemény figyelmét.

A püspöki kar négynapos őszi ülését október közepén tartotta. Ezen a Norvég keleti Misszió (l. a Keresztyén Igazság 30. számát), és a nyugalmazott püspökök levele az egyik élő tárgyalási pont volt. A püspöki konferencia jegyzőkönyve szerint a norvég püspöki kar "hangsúlyozza, hogy Ordass Lajost kiváló és minden tiszteletre méltó egyházi vezetőnek tekinti, aki szilárd magatartást tanúsított egy viharos korban. A norvég köztudat Ordasst mindig az európai lutheránusság egyik vezéralakjának tekintette." A püspöki kar ezért megelégedéssel fogadta, hogy Ordasst végre rehabilitálta saját egyháza.

A múlttal való felszámolást nem kívánja a püspöki kar Ordass Lajos személyéhez kötni. Ellenben ami a Lutheránus Világszövetségnek a kommunista országokban élő keresztényekhez való viszonyát illeti, a püspöki kar "nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Világszövetség vizsgálja meg, hogyan lépett fel a [kelet-európai] egyházüldözésekkel kapcsolatban, hogy abból tanulságokat lehessen levonni a jövőre nézve."

A norvég püspöki karnak ez a határozata sokak szerint érthetőleg "óvatos és halk hang". De a határozat összhangban van Ordass Lajos saját 40 évvel ezelőtti fellépésével. Saját rehabilitását az ezzel kapcsolatos tárgyalások során 1956 nyarán, ahhoz a feltételhez kötötte, hogy azok a lelkészek, akik hozzá hasonló magatartásuk miatt szenvedtek üldöztetést, szintén részesüljenek rehabilitálásban. A norvég püspöki kar határozata nem köti a múlttal való felszámolást Ordass Lajos személyéhez, hanem szélesebbre terjeszti ki a szükséges vizsgálódás körét. A püspöki kar szemmel láthatólag megfogadta Odd Bondevik püspök tanácsát is, aki a Vart Land oslói napilapnak adott interjújában azt mondta, "a cél nem az, hogy bűnbakot keressünk, hanem hogy tanulságokat vonjunk le a jövőre nézve." (L. a Keresztyén Igazság 30. számát.) Ugyanezt az álláspontot képviselte a Vart Land július 12-i vezércikkében. (L. uo.)

Megjelent a Keresztyén Igazság 32. számában (1996. tél)

Vissza